Enkät om hundparker i Linköping


 

Hej,

Föreningen Aktiva Hundar i Linköping driver parker där hundar och hundägare kan mötas.
Nu är vi nyfikna på hur många som använder parkerna, när och hur ofta.
Vi är tacksamma om du svarar på några frågor - det tar mindre än en minut och när du svarat kan du se en sammanställning över hur andra svarat. Undersökningen är helt anonym.

Glöm inte att trycka på "Skicka" när du fyllt i frågeformujläret för att registrera dina svar.

Tack för din medverkan!

Aktiva Hundar i Linköping


Den här enkäten innehåller 5 frågor.* Vilken hage har du (eller kommer du att ha) som "hemmahage"?
Välj ett av följande svar* Hur ofta är du i någon av hagarna? Välj det alternativ du tycker passar bäst.
Välj ett av följande svar
* Vilka dagar brukar du vara i hagen?
Välj ett av följande svar
* Brukar du använda tiderna för storhundsförbud?
Välj ett av följande svar* Varför använder du hundparken? (Flera alternativ kan väljas)
Välj de alternativ som stämmer